• Advertisements

Documente necesare pentru radierea unui vehicul

1.Cererea solicitantului; Cerere radiere
2.Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv;
3.Certificatul de înmatriculare;
4.Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
5.Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
6.Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală; Fişă înmatriculare
7.Certificatul de radiere – 3 exemplare;
8.Declaraţie pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moştenitorilor legali ai acestuia, din care să reiasă că vehiculul nu mai circulă pe drumurile publice;
9.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
10.Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: